Profile 

Head of the Department

Dr. H. P. Rasika Priyankara
Senior Lecturer

Email: rasikahp@ymail.com

Full Profile


Mr. PJ Jayathilake
Senior Lecturer

Email: jim@mgt.sab.ac.lk

Full Profile


Mrs. L Kalyani
Senior Lecturer

Email: kal@mgt.sab.ac.lk

Full Profile


Mrs. Buddhika Gayasrinie Dharmaratne
Senior Lecturer

Email: buddhi@mgt.sab.ac.lk

Full Profile


Mr. Jayalath Aththanayake
Senior Lecturer

Email: jayalath@mgt.sab.ac.lk

Full Profile


Dr. N.P.G.S.I. Naotunna
Senior Lecturer

Email: shashi@mgt.sab.ac.lk

Full Profile


Mrs. JKSC Perera
Senior Lecturer

Email: chrisangika@gmail.com

Full Profile


Miss AC Jayatilake
Senior Lecturer

Email: amalie@mgt.sab.ac.lk

Full Profile


Mr. IA Ekanayake
Lecturer (prob.)

Email: achintha@mgt.sab.ac.lk

Full Profile


Miss Waruni Thiranagama
Lecturer (prob.)

Email: waruni@mgt.sab.ac.lk

Full Profile


Miss Ishara Katuwandeniya
Lecturer (prob.)

Email: isharak@mgt.sab.ac.lk

Full Profile