Officers - Finance Division

Mr K. A. Rohitha S. Jayakody
Bursar / Bursar - EDPESU
Email
Phone +94(0)45 - 2280229
 Fax  +94(0)45 - 2280229
 
Mrs. K.D.D. Sithari Sugathapala
Senior Asst. Bursar/ Payments
Email
Phone 045-2280006
 
Mr. A.M.R.A. Priyashatha
Senior Assistant Internal Auditor
Email
Phone 045-2280024
 
Mr. R.M.N. Kumara Rathnayake
Assistant Bursar/ Salaries
Email
Phone +94(0)45 - 2280311
 
Mrs. Chamila P. Hatharasinghe
Assistant Bursar
Email
Phone +94(0)45 - 2280396
 
Ms. K.H. Ayomi D. De Silva
Assistant Bursar (No Pay Leave)
Email
Phone +94(0)45 - 2280006
 
Mrs. Ashoka Liyanagamage
Assistant Bursar/ Supplies
Email
Phone +94(0)45 - 2280311